Politica de confidentialitate

SC VANDERBIKE TEAM SRL (AlpinMag.ro) este inregistrata in Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal cu urmatoarele informatii:
Număr Registrul General: 0001013
Număr infochiosk: 76324543761
Data: 18/01/2017


Toate datele pe care le introduceti pe acest site vor fi folosite numai in scopul de a va furniza produsele dorite. E-mailurile pe care le trimitem sunt numai instiintari legate de comanda si in caz ca vom trimite vreodata un alt tip de e-mail cu siguranta va adera la principiile CAN-SPAM act care sunt o extensie a legilor romanesti in aceasta directie, singurele legi care reglementeaza SPAM-ul in Romania sunt O.U.G. nr.130/2000 privind contractele la distantă, prin prevederile art.16 raportate la art.15 consacră modalitatea opt-out, în contextul în care Directiva 31/2000 privind comertul electronic lasă la latitudinea statelor să aleagă între opt-in si opt-out; Legea nr.365/2002 privind comertul electronic si Normele metodologice de aplicare consacră categoric modalitatea opt-in, ceea ce duce la o neconcordantă fată de prevederile O.U.G. nr.130/2000.


Prin citirea prezentului document ati luat la cunostinta faptul ca va sunt garantate drepturile prevazute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justitiei in caz de incalcare a drepturilor sale garantate de Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Totodata, aveti dreptul de a va opune prelucrarii datelor dvs. personale si de a solicita stergerea totala sau partiala a acestora.


AlpinMag mai poate furniza datele dumneavoastra cu caracter personal altor parteneri care respecta angajamentul de confidentialitate si care garanteaza ca aceste date sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei in vigoare. Acestia pot fi furnizori de servicii de curierat, servicii de plata / bancare, parteneri de vanzari, servicii de marketing etc.